Terug in de Tijd

Gepubliceerd op 27 september 2023 om 12:49

BELTRUM  - Herma  heeft veel cliënten die in de reguliere ge­zondheidszorg niet verder komen. Ze werkt al 28 jaar als Holistisch Lifestyle paragnost.

Dit is een gedeelte uit Gelderlander

Op driejari­ge leeftijd sliep ze bij haar grootouders. Gedeelte van het gezin gingen van daaruit op vakantie. Door het raam zag ze een donker aura rond haar vertrekkende ouders, met oudere kinderen op vakantie. Het was de eerste keer dat ze zich bewust werd van haar vermogen. Op latere leef­tijd merkte ze eenzelfde aura bij mensen die op het punt stonden het tijdelijke voor het eeuwige te wisse­len.

Sinds 2002  tot 2022 runde Herma op de grens van Groenlo en Berkelland haar prak­tijk La Lanchs.

 

Toevallig is net Thea Kraaijvanger bij Herma op bezoek. „Ik had veel last van schou­der- en nekklachten. Sinds ik onder behande­ling bij Herma ben, zijn die klachten veel minder geworden. Ik heb ook een voedingslijst gekregen. Dat is geen dieet overigens, maar ik ben wel mooi zes kilo afgevallen." Herma: „Nee, het is geen dieet. Het is een lijst met voedingsstoffen. Ik trek me terug in een aparte kamer met deze lijst en een foto van de cliënt. Op gevoel zet ik punten bij voedingsmidde­len. Je krijgt zo een lijst met op het specifieke lichaam afgestemde voedingsmid­delen.

 

Bach-bloesem lijkt een beetje op homeopathie. Als het niet aanslaat, heb ik nog iets vergelijkbaars achter de hand dat uitgaat van celzouten. Ik heb een energetische  vermogen voor de aura en de energiewe­reld van mensen."

 

Herma laat drie dikke boekwerken zien van cliën­ten die daarin hun ervarin­gen met de behandeling van Herma hebben opgete­kend. Er staan nogal wat er­varingen in van mensen die eerst met de nodige scepsis binnenkwamen, maar na behandeling die twijfel lie­ten varen. Veelal wordt ge­sproken over de rust en warmte die Herma uit­straalt. Mensen met huilbaby's zoeken ook hun heil in de praktijk, volgens zeggen vaak met opmerkelijk re­sultaat. Herma adverteert nauwelijks, haar resultaten worden verspreid van mond-tot-mond.